Browse Source

formatear tabla

master
tarteka 2 years ago
parent
commit
92d561ae97
1 changed files with 1 additions and 1 deletions
  1. +1
    -1
      content/recursos.md

+ 1
- 1
content/recursos.md View File

@ -22,4 +22,4 @@ Máquina alojada en París con la empresa [Vultr.com](https://www.vultr.com/?ref
| Blog | [libretux.com](https://libretux.com/posts/) | [Hugo](https://gohugo.io) |
| Servidor Git | [gitea.libretux.com](https://gitea.libretux.com) | [Gitea](https://gitea.io/en-us/) |
| Red Social | [pleroma.libretux.com](https://pleroma.libretux.com) | [Pleroma](https://infopleroma.libretux.com) |
| Servidor Jabber/XMPP | Sala de contacto: [libretux@salas.libretux.com](xmpp:libretux@salas.libretux.com) Ayuda de pleroma en español [pleroma@salas.libretux.com](xmpp:pleroma@salas.libretux.com) | [Prosody](https://prosody.im) |
| Servidor Jabber/XMPP | Salas grupales: [libretux@salas.libretux.com](xmpp:libretux@salas.libretux.com) <> [pleroma@salas.libretux.com](xmpp:pleroma@salas.libretux.com) | [Prosody](https://prosody.im) |

Loading…
Cancel
Save